วิธีการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม


ไอเทมช๊อป

คำแนะนำเพิ่มเติม โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนสั่งซื้อ

  • หลังจากสั่งซื้อไอเทมในร้านค้าแล้วให้ผู้เล่นทำการเข้าเล่นเกมตามปกติ และพิมพ์คำสั่ง /shop ในเกม ระบบจะทำการส่งไอเทมที่ซื้อจาก ItemShop ทุกรายการเข้าไปในตัวละครให้ทันที
  • อย่าลืมเตรียมช่องในกระเป๋าให้ว่างด้วยมิเช่นนั้นของจะไม่ถูกช่องเข้าไปในเป้ของคุณ!!
  • ไอเทมจะถูกส่งเข้าไปในตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกเล่น
  • หลังจากได้รับไอเทมแล้วถือว่าการซื้อของเสร็จสิ้น


รายการไอเทม
รูป
ข้อมูล
คำสั่ง

ชื่อไอเทม : VIP
รหัสไอเทม : 910(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 3 ชั่วโมง
ราคา : 30
ประเภท : VIP
รายละเอียด :
เมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะ VIP MEMBER เมื่อตัวละครผู้เล่นตายไอเทมจะไม่ตกพื้นและเมื่อเกิดใหม่ไอเทมจะยังคงอยู่เช่นเดิม

ชื่อไอเทม : VIP
รหัสไอเทม : 930(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 6 ชั่วโมง
ราคา : 50
ประเภท : VIP
รายละเอียด :
เมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะ VIP MEMBER เมื่อตัวละครผู้เล่นตายไอเทมจะไม่ตกพื้นและเมื่อเกิดใหม่ไอเทมจะยังคงอยู่เช่นเดิม

ชื่อไอเทม : VIP
รหัสไอเทม : 970(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 12 ชั่วโมง
ราคา : 100
ประเภท : VIP
รายละเอียด :
เมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะ VIP MEMBER เมื่อตัวละครผู้เล่นตายไอเทมจะไม่ตกพื้นและเมื่อเกิดใหม่ไอเทมจะยังคงอยู่เช่นเดิม

ชื่อไอเทม : VIP
รหัสไอเทม : 990(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 24 ชั่วโมง
ราคา : 200
ประเภท : VIP
รายละเอียด :
เมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะ VIP MEMBER เมื่อตัวละครผู้เล่นตายไอเทมจะไม่ตกพื้นและเมื่อเกิดใหม่ไอเทมจะยังคงอยู่เช่นเดิม

ชื่อไอเทม : Kevlar Helmet
รหัสไอเทม : 2010(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : ชุด
รายละเอียด :
Bullet: +25; Melee: +25; Explosion: +15; Cold: +10; Radiation: None; ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : Kevlar Vest
รหัสไอเทม : 2020(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : ชุด
รายละเอียด :
Bullet: +30; Melee: +30; Explosion: +15; Cold: +10; Radiation: None; ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : Kevlar Pants
รหัสไอเทม : 2030(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : ชุด
รายละเอียด :
Bullet: +15; Melee: +15; Explosion: +15; Cold: +10; Radiation: +10; ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : Kevlar Boots
รหัสไอเทม : 2040(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : ชุด
รายละเอียด :
Bullet: +15; Melee: +15; Explosion: +15; Cold: +10; Radiation: +10; ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : F1 Grenade
รหัสไอเทม : 1500(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 10
ประเภท : ระเบิด
รายละเอียด :
No description

ชื่อไอเทม : Explosive Charge
รหัสไอเทม : 1600(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : ระเบิด
รายละเอียด :
No description

ชื่อไอเทม : P250
รหัสไอเทม : 2100(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 100
ประเภท : อาวุธ
รายละเอียด :
ใช้กระสุน 9mm Ammo, Damage + 33 ,Magazine 8 นัด ,ระยะในการยิง 120m

ชื่อไอเทม : M4
รหัสไอเทม : 2200(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 200
ประเภท : อาวุธ
รายละเอียด :
ใช้กระสุน 556 Ammo, Damage + 35 ,Magazine 24 นัด ,ระยะในการยิง 140m, ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : Shotgun
รหัสไอเทม : 2300(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 170
ประเภท : อาวุธ
รายละเอียด :
ใช้กระสุน Shotgun Damage + 180 ,Magazine 8 นัด ,ระยะในการยิง 30m

ชื่อไอเทม : MP5A4
รหัสไอเทม : 2400(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 180
ประเภท : อาวุธ
รายละเอียด :
ใช้กระสุน 9mm Ammo, Damage + 25 ,Magazine 30 นัด ,ระยะในการยิง 80m, ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : Bolt Action Rifle
รหัสไอเทม : 2500(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 300
ประเภท : อาวุธ
รายละเอียด :
ใช้กระสุน 556 Ammo, Damage + 65 ,Magazine 3 นัด ,ระยะในการยิง 250m ,ซ่อมได้: 100 ครั้ง,ไม่สามารถคราฟได้

ชื่อไอเทม : 9mm Ammo
รหัสไอเทม : 3100(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 250 ชิ้น
ราคา : 25
ประเภท : กระสุน
รายละเอียด :
No description

ชื่อไอเทม : 556 Ammo
รหัสไอเทม : 3200(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 250 ชิ้น
ราคา : 45
ประเภท : กระสุน
รายละเอียด :
No description

ชื่อไอเทม : Shotgun Shells
รหัสไอเทม : 3300(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 250 ชิ้น
ราคา : 35
ประเภท : กระสุน
รายละเอียด :
No description

ชื่อไอเทม : Anti-Radiation Pills
รหัสไอเทม : 3500(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 50 ชิ้น
ราคา : 20
ประเภท : อื่นๆ
รายละเอียด :
ลดค่า Randiation(รังสี) 200

ชื่อไอเทม : Small Medkit
รหัสไอเทม : 3600(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 5 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : อื่นๆ
รายละเอียด :
เพิ่ม HP 50(HP จะค่อยๆขึ้นหลังใช้)

ชื่อไอเทม : Large Medkit
รหัสไอเทม : 3700(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 5 ชิ้น
ราคา : 10
ประเภท : อื่นๆ
รายละเอียด :
เพิ่ม HP 100(HP จะค่อยๆขึ้นหลังใช้)

ชื่อไอเทม : Metal Foundation
รหัสไอเทม : 4010(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 15
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Window
รหัสไอเทม : 4020(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Ramp
รหัสไอเทม : 4030(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Pillar
รหัสไอเทม : 4040(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Doorway
รหัสไอเทม : 4050(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Ceiling
รหัสไอเทม : 4060(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Stairs
รหัสไอเทม : 4070(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time

ชื่อไอเทม : Metal Wall
รหัสไอเทม : 4080(ไว้ใช้ในการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม)
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคา : 5
ประเภท : ก่อสร้าง
รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้งานได้ที่เซิร์ฟเวอร์ The Time