สั่งซื้อไอเทมผ่านทางเว็บไซต์


ดาวโหลด

วิธีการสั่งซื้อไอเทมจากในเกม

วิธีการสั่งซื้อไอเทม
 1. ผู้เล่นจะต้องกำลังเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
 2. ผู้เล่นจะต้องมีไอเทมที่ต้องการซื้อก่อน ดูได้จากรายการไอเทมด้านบน
 3. เมื่อผู้เล่นได้ไอเทมที่ต้องการแล้ว ให้จดจำ ItemCode ไว้ให้ดีมันจะเป็น
  รหัสไอเทม ถ้ากรอกผิดไป ไอเทมเทมเข้าผิดไม่รู้ด้วยนะเอ่อ
  เมื่อผู้เล่นได้ ItemCode มาแล้วก็ให้พิมพ์คำสั่ง
  /buy ตามด้วย ItemCode ที่ต้องการ จากนั้น กด Enter
  ถ้าระบบบอกว่าไม่พบไอเทมแสดงว่ากรอกรหัสผิด
  ถ้าระบบบอกว่าพ้อยไม่เพียงพอก็แสดงว่าต้องเติมพ้อยก่อน เพราะพ้อยที่เหลือ
  อยู่ ณ ตอนนั้นไม่เพียงพอที่จะซื้อไอเทมชิ้นนั้นๆ แต่ถ้าสำเร็จ
 4. ระบบก็จะบอกว่าสำเร็จ และได้ส่งไอเทมเข้ากระเป๋าของผู้เล่นแล้ว
  ข้อควรระวังอย่างมาก
  ถ้าหากของในกระเป๋าของผู้เล่นเต็มอยู่ในขณะนั้นจะระบบจะไม่สามารถส่งไอเทม
  ไปให้ผู้เล่นได้แต่ระบบก็จะหักพ้อยปกติ แต่ไอเทมจะไม่เข้าตัวเพราะนั้นสำคัญมาก
  ให้เคลียร์กระเป๋าให้ว่างก่อนทำรายการ กระเป๋าต้องว่างอย่างน้อย 1 ช่องเสมอ
  ก่อนจะทำรายการซื้อไอเทม