ข้อมูลและแนวทางของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ วิธีการเข้าเล่นเกมและการแก้ไขปัญหาเบื่องต้น คำสั่งภายในเกมทั้งหมด


รายละเอียดแต่ละเซิร์ฟเวอร์และแนวทางของแต่ละเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดแต่ละเซิร์ฟเวอร์และแนวทางของแต่ละเซิร์ฟเวอร์
ชิ้อเซิร์ฟเวอร์
คำอธิบาย
[No PvP]Summer Season
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 200 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : No
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิร์ฟเวอร์นี้มีกระบล็อคการคราฟไอเทมประเภท กระสุน, อาวุธ, ชุด แต่จะมีดรอปทั่วไปจากกล่องหรือหมาแดงหมีแดง
จะมีการเปิดและปิด Pvp เฉลี่ย 3 ชั่วโมงละ 1 ครั้ง
[No PvP]Rust-Thai 2.0
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 200 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : No
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิร์ฟเวอร์นี้มีกระบล็อคการคราฟไอเทมประเภท กระสุน, อาวุธ, ชุด แต่จะมีดรอปทั่วไปจากกล่องหรือหมาแดงหมีแดง
จะมีการเปิดและปิด Pvp เฉลี่ย 3 ชั่วโมงละ 1 ครั้ง
[No PvP]The Time
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 200 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : No
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิร์ฟเวอร์นี้มีกระบล็อคการคราฟไอเทมประเภท กระสุน, อาวุธ, ชุด แต่จะมีดรอปทั่วไปจากกล่องหรือหมาแดงหมีแดง
จะมีการเปิดและปิด Pvp เฉลี่ย 3 ชั่วโมงละ 1 ครั้ง
ไม่สามารถทำการสั่งซื้อไอเทมประเภทบ้านเหล็กได้
เซิร์ฟเวอนี้มีความพิเศษคือจะมีการรีบ้านทุกวันพุธเวลาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันของทุกอาทิตย์
[PvP]Summer Season
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 100 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : Yes
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิบเวอร์นี้สามารถคราฟกระสุนและปืนได้บางอย่างชุดจะก็สามารถจะคราฟได้เช่นกันยกเว้นชุดที่จำหน่ายใน ItemShop เพียงชุดเดียว
[PvP]Rust-Thai 2.0
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 100 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : Yes
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิบเวอร์นี้สามารถคราฟกระสุนและปืนได้บางอย่างชุดจะก็สามารถจะคราฟได้เช่นกันยกเว้นชุดที่จำหน่ายใน ItemShop เพียงชุดเดียว
[PvP]The Time
Sleeper : ปิด
ประตู : แชร์
ผู้เล่นสูงสุด : 100 คน
Server Event : No
PVP 24Hr : Yes
คำอธิบายเพิ่มเติม :
เซิบเวอร์นี้สามารถคราฟกระสุนและปืนได้บางอย่างชุดจะก็สามารถจะคราฟได้เช่นกันยกเว้นชุดที่จำหน่ายใน ItemShop เพียงชุดเดียว
ไม่สามารถทำการสั่งซื้อไอเทมประเภทบ้านเหล็กได้
เซิร์ฟเวอนี้มีความพิเศษคือจะมีการรีบ้านทุกวันพุธเวลาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวันของทุกอาทิตย์

ไอเทมที่ปิดการคราฟไว้
ชื่อไอเทม
เซิร์ฟเวอร์
Kevlar Helmet
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Kevlar Vest
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Kevlar Pants
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Kevlar Boots
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Foundation
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Window
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Ramp
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Pillar
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Doorway
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Ceiling
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Stairs
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Metal Wall
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Anti-Radiation Pills
ทุกเซิร์ฟเวอร์
9mm Ammo
เฉพาะเซิบเวอร์ No Pvp
556 Ammo
เฉพาะเซิบเวอร์ No Pvp
Shotgun Shells
เฉพาะเซิบเวอร์ No Pvp
P250
เฉพาะเซิบเวอร์ No Pvp
Shotgun
เฉพาะเซิบเวอร์ No Pvp
M4
ทุกเซิร์ฟเวอร์
MP5A4
ทุกเซิร์ฟเวอร์
Bolt Action Rifle
ทุกเซิร์ฟเวอร์

สถานะเซิร์ฟเวอร์

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ สถานะ
[No PvP]Summer Season ออนไลน์
[No PvP]Rust-Thai 2.0 ออนไลน์
[No PvP]The Time ออนไลน์
[PvP]Summer Season ออนไลน์
[PvP]Rust-Thai 2.0 ออนไลน์
[PvP]The Time ออนไลน์

เวลาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำวัน

ชื่อเซิร์ฟเวอร์ เวลา
[No PvP]Summer Season 06.20น - 06.30น
[No PvP]Rust-Thai 2.0 06.20น - 06.30น
[No PvP]The Time 06.20น - 06.30น
[PvP]Summer Season 06.40น - 06.50น
[PvP]Rust-Thai 2.0 06.40น - 06.50น
[PvP]The Time 06.40น - 06.50น

Facebook